Αναβαθμιση ProCube Server σε Virtual Private Hosting

Η ανοδική μας πορεία και οι απαιτήσεις της δουλειάς ζήτησαν αναβάθμιση. Έτσι λοιπόν περάσαμε επιτυχώς σε VPS Servers οι οποίοι εγγυόνται μεγαλύτερες ταχύτητες, ασφαλέστερη περιήγηση και καλύτερες προδιαγραφές για όλους.